Scenariusz: Jak obserwować przyrodę ?

Głos został oddany.

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy III i IV mają na c elu poznanie przez uczniów przyrządów do obserwacji przyrody, poznanie cech jakie powinien posiadać człowiek aby być dobrym obserwatorem przyrody, wyjaśnieni pojęcia obserwacja.

Pomoce : lornetka, mikroskop, teleskop, lupa

Uczniowie wychodzą na wycieczkę zabierając jednocześnie wszystkie przyrządy potrzebne do obserwowania przyrody, poznają ich dokładne nazwy i przeznaczenie .

Uczą się określać cechy obserwowanego  obiektu, nauczyciel wyjaśnia im na czym polega obserwacja i co oznaczo to słowo. Po powrocie do szkoły pod mikroskopem uczniowie ogladają niektóre z przyniesionychz wycieczki rzeczy.

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika