Scenariusz: KARTA INSTRUKCYJNA Z ELEKTROTECHNIKI - połączenia szeregowe

Autor: L. G.

ĆWICZENIE  1

 

Narysuj schemat elektryczny latarki.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika