Scenariusz: Karta pracy ZIEMIA

Autor: Iwona Samołyk

 

„Ziemia w Układzie Słonecznym”

 

1. Przeczytaj uważnie tekst i dokończ zamieszczone pod nim zdania.

 

Był astronomem, matematykiem, lekarzem i duchownym. Najbardziej związany był z Toruniem i Fromborkiem. Jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich” dotyczyło obrotu Ziemi wokół własnej osi i obiegu jej wraz z innymi planetami dookoła Słońca. Stworzona przez niego teoria heliocentryczna była zaprzeczeniem dotychczas obowiązującej teorii geocentrycznej. Na podstawie licznych dowodów obserwacyjnych, nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że to nie Ziemia lecz Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego.

 

Uczony, o którym mowa w tekście nazywał się .....................................................................................

    i był narodowości ........................................................

Teoria heliocentryczna głosi, że:

  • ..............................................................................................................................................................
  • ..............................................................................................................................................................
  • ..............................................................................................................................................................

 

2. Wymień ciała niebieskie: ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

3. Planeta to ………………………………………………………………………………………….………

Znam następujące planety Układu Słonecznego:  ..................................................................................... …

…….................................................................................................................................................................. 

 

4. Ruch obiegowy to .....................................................................................................................................

trwa on ......................... i powoduje................................................................................................................

 

5. Wybierz i podkreśl zdania, które opisują obrotowy ruch Ziemi.

  • trwa 24 godziny                                                                     
  • Ziemia wykonuje ten ruch wokół własnej osi
  • następstwem ruchu jest występowanie pór roku
  • następstwem ruchu jest dzień i noc

 

6. Ziemia obraca się (zaznacz poprawną odpowiedź):


·                   z południa na północ

·                   z północy na południe

·        ze wschodu na zachód

  • z zachodu na wschód

 

7. Poszczególne punkty naszej planety w ciągu jednej godziny przesuwają się o .................. stopni długości geograficznej.

 

8. Kiedy rozpoczyna się astronomiczna:

jesień                 ...................................            zima     ......................................

wiosna                ..................................            lato      ......................................

 

9. Uzupełnij tabelę pojęciami:   GWIAZDA,      METEORYT,      KSIĘŻYC,      KOMETA

Lp.

OKREŚLENIE

POJĘCIE

1.

Niewielkie ciało niebieskie zbudowanie z lodu, pyłu i brył skalnych

 

2.

Ciało niebieskie zbudowane z mieszaniny gazów świecące własnym światłem

 

3.

Naturalny satelita krążący wokół planety

 

4.

Część meteoru, która spadła na powierzchnię Ziemi

 

 

 

10. Z największą prędkością poruszają się punkty położone na (zaznacz poprawną odpowiedź):


  • Zwrotniku Raka
  • biegunach

·                    równiku          


11. Aby obrócić się o 1 stopień długości geograficznej Ziemia potrzebuje ........................................... (czasu).    Oblicz!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika