Scenariusz: Formy ochrony przyrody

Autor: E.O

Celem zajęć edukacji przyrodniczej dla klasy IV jest zapoznaniemuczniów z różnymi formami ochrony środowiska przyrodniczego .

Nauczyciel przedstawia uczniom różne sposoby  ochrony przyrody np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochronę gatunkową. Opowiada na czym polega każda z tych form. Uczniowie w internecie odszukują podane formy ochrony i ch przykłady, oglądają ciekawe, przyrodnicze zdjęcia. 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika