Scenariusz: Składniki krajobrazów.

Autor: E. O

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze składnikami krajobrazu w swoim miejscu zamieszkania.                                                                                                 Uczniowie na zajęciach opowiadają o swojej okolicy w której mieszkają, o jej wyglądzie, roślinach i zwierzętach, które można tam spotkać.                                                Następnie dzieci otrzymują od pani widokówki, oglądają je, zwracają uwagę na podobieństwo przedstawionych krajobrazów do tych występujących w najbliższej okolicy.  Wymieniają wszystkie składniki ( elementy) krajobrazu : ukształtowanie terenu, roślinność, zwierzęta,woda. Na mapie Polski uczniowie pokazują miejsca w których były oraz miejsce zamieszkania, nazywają typy występujących tam krajobrazów.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika