Scenariusz: Ptasie obszary w Polsce

Autor: E.O

Zajecia dla klasy IV i V , zapoznające uczniów z gatunkami ptaków lęgowych i wędrownych , dla których powinny w Polsce powstać obszary specjalnie chronione Natura 2000. Nauczyciel objaśnia skrót OSO - obszar specjalnej ochrony oraz miejsca w których się znajduje. Dzieci poznają obszar Ujścia Warty i gatunki ptaków znajdujące się w tym miejscu : Czaplę białą, krakwę ( kaczka o średniej wielkości ), płaskonosa, gęgawę. Oglądają ilustrację przedstawiające te ptaki, ze specjalnych książek i encyklopedii wyszukują informacje o wymienionych gatunkach ptaków, najważniejsze wiadomości zapisują w dziennikach informacyjnych.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika