Scenariusz: Co zagraża naszym zwierzętom ?

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy VI mające na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami zwierząt.   Uczniowie wymieniaja wszystkie znane im zagrożenia szkodzące ssakom np. wyrąb lasów, monokultury, wandalizm, kłusownictwo..

zagrożenia szkodzące ptakom, płazom,gadombp melioracje osuszające czy regulacja rzek i potoków,

szkodzące rybom i zwierzętom wodnym : zanieczyszczenia wód i zapory wodne,

szkodzące owadom : wyrąb starych drzew, kolekcjonerstwo, zarastanie lub zalesianie łąk.

Na zakończenie uczniowie rozwiązują rebus , którego hasłem jest nazwa największego chrząszcza w Polsce - jelonka rogacza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika