Scenariusz: Poznaj zagrożenia ekosystemów leśnych

Autor: e.o

Zajęcia dla klasy VI. Nauczyciel omawia wpływ poszczególnych czynników na ekosystemy leśne, wyjaśnia pojęcia  : czynniki biotyczne, czynniki abiotyczne, antropopresja, wymienia przykłady zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania człowieka na ekosystemy leśne.  Na zakończenie zajęć uczniowie w grupach przy haśle ZAGROŻENIA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH dopisują własne zagrożenia i porównują z innymi grupami.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika