Scenariusz: Poznaj typy krajobrazów.

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy II kształcenia zintegrowanego

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z rodzajami krajobrazów występujących na terenie Polski.

Na początku zajęć uczniowie opowiadają o miejscach, które zwiedzały podczas różnych wyjazdów. Następnie otrzymują kartki z różnymi typami krajobrazów : nadmorski, pogórkowaty, nizinny, górski, pojezierza - porównują z tymi o których opowiadały, przypominają gdzie to było np. nad morzem w Ustce. Dzieci dobierają do otrzymanych kartek podpisy znajdujące się w kopertach.

W kopertach znajdują się również kartki z elementami krajobrazu tj. rośliny, zwierzęta, woda, szczyty gór, drogi. Dzieci nazywają poszczególne elementy i starają się dopasować je do poszczególnych typów krajobrazu.

Następnie uczniowie mają za zadanie opowiedzieć o wyglądzie swojej okolicy, w której mieszkają oraz o roślinach i zwierzętach , które można tam spotkać. Wyszukują kartkę z tym krajobrazem, do którego najbardziej pasuje ich opis.

Na zakończenie zająć uczniowie wykonują pastelami  indywidualne prace plastyczne przedstawiające  krajobraz ich miejsca zamieszkania.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika