Scenariusz: Gdzie rosną drzewa?

Autor: E.O

 Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego

Cele :

- zapoznanie z ttreścią baśni pt "Rybak i sosna" E. Szelburg-Zarębiny

-poznanie miejsc występowania poszczególnych gatunków drzew liściastych i iglastych

-warunki decydujące o miejscu występowania różnych drzew

-wdrażanie do saddzenia drzew i ich ochrony

Pomoce : treść baśni, karta pracy, zasuszone liście drzew

Nauczyciel zapoznaje dzieci z treścią baśni Ewy Szelburg-Zarębiny pt. "Rybak i sosna", a następnie rozmawia z dziećmi na temat treści utworu.

Dzieci otrzymują kartki z kolorowymi liśćmi drzew, o których była mowa w baśni oraz z ich nazwami, dopasowują liście do nazw drzew, wypowiadają się na temat osiedlenia się i występowania  poszczególnych drzew:

olchy - przy strumieniach, nad rzekami, przy stawach

lipy -przy płotach, na podwórkach

brzozy - na polanach, na skraju lasu

sosna nadmorska - na brzegu morza, na piaszczystej i ubogiej glebie

świerki i jodły - wysoko ponad dolinami i wzgórzami itd.

Uczniowie zastanawiają się dlaczego poszczególne drzewa wybrały sobie takie właśnie miejsca na osiedlenie się, co o tym zdecydowało ?

Jakie warunki musza być aby drzewa rosły, czy wszystkie drzewa potrzebują takich samych warunków do wzrosu ? Jakie mamy korzyści z drzew rosnących w różnych miejscach ?

Następnie uczniowie starają się  dopasować zasuszone liście  do poszczególnych drzew, zastanawiają się gdzie mogły być one znalezione.

Na koniec uczniowie w parach piszą prośbę drzewa do ludzi, zastanawiają się o co drzewa mogą prosić człowieka i w jaki sposób mogą to zrobić ?

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika