Scenariusz: Poznaję ekosystemy

Głos został oddany.

Autor: E. O

Zajęcia z przyrody dla klasy IV

Cele :

- poznanie znaczenia słowa EKOSYSTEM

- zapoznanie z różnorodnością  ekosystemów na ziemi, rodzaje ekosystemów

- sposoby przepływu energii do ekosystemów oraz jej wykorzystanie

- znaczenie najważniejszych ekosystemów lądowych naszej planety.

Pomoce : karty z obrazkami ekosystemów lądowych i wodnych, krzyżówka, karta pracy

Uczniowie przypominają jakie znają składniki tworzące przyrodę, co należy do tych składników ? Następnie nauczyciel wyjaśnia, że wszystkie organizmy na danym terenie tworzą biocenozę, która funkcjonuje w nieożywionym środowisku np. ślimak, grzyb i trawa to składniki biocenozy. Biocenoza i środowiska wzajemnie na siebie oddziaływują i razem tworzą ekosystem. Uczniowie otrzymują kolorowe karty z różnymi rodzajami ekosystemów ( wodne, lądowe), nazywają je i jednocześnie dowiadują sie, że ekosystemy powstają w sposób naturalny lub mogą być ukształtowane przez człowieka np. ekosystem lądowy, sztuczny - sad, ogród, a ekosystem lądowy naturalny to las, łąka.

Nauczyciel korzystając z planszy objaśnia sposób dopływu energii w postaci promieniowania słonecznego do ekosystemuoraz przekazywanie jej od jednych do drugich żywych części składowych ekosystemu. Odbiorcami energii słonecznej są wszystkie rośliny.

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, której hasłem jest słowo LAS - czyli najważniejszy ekosystem lądowy , głównie z powodu swoich funkcji   ekologicznych.

Uczniowie po otrzymaniu kart pracy mają za zadanie wybór tych zdań, które mówią prawdę na temat roli  ekosystemu leśnego  na naszej ziemi np. korzystnie wpływają na klimat, przeciwdziałają powodziom,chronią glebę przed erozją itp.

Na zakończenie uczniowie wyszukują ekosystemy sztuczne i naturalne znajdujące sie najbliżej nich.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika