Scenariusz: Bezpieczne, ekologiczne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej

Autor: L. G.

Scenariusz lekcji - gimnazjum

TEMAT LEKCJI: Bezpieczne, ekologiczne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej

 

CELE LEKCJI:

 Szczegółowe:

§  uczeń zna:

Ø  pojęcia: bezpiecznie, ekologicznie, racjonalnie,

Ø  pojęcia związane z energia elektryczną,

§  uczeń potrafi:

Ø  podać przykłady bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej występujące w życiu codziennym

Ø  wskazać rozwiązanie na poprawę w zakresie bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w życiu codziennym

Ø  wykorzystywać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie energii elektrycznej

Ø  obsługiwać komputer

 

Wychowawcze:

Ø  uświadomienie dzieciom obowiązku bezpiecznego, racjonalnego i ekologicznego wykorzystywania energii elektrycznej

Ø  kształtowanie prawidłowych postaw zgodnych z prawidłowym wykorzystywaniem energii elektrycznej

Ø  umiejętność współpracy w grupie,

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Ø  komputer- krzyżówka pt. ” Prąd elektryczny”, „Krzyżówka”

Ø  kartki  w kształcie owalu w różnych kolorach- czerwony, zielony, niebieski,

Ø  mapa mentalna- wydrukowana lub w pliku komputerowym Pt. „Mapa mentalna”

 

METODA:

Ø  podająca:   pogadanka

Ø  problemowa:  aktywizująca poprzez dyskusję dydaktyczną z wykorzystaniem Mapy mentalnej

Ø  programowana: z użyciem komputera

Ø  praktyczna:  ćwiczenia laboratoryjna aktywizujące myślenie twórcze

 

FORMA:

Ø  praca grupowa

 

LITERATURA:

 

Ø  Wojciech Jędrzejczyk "Technika- elektrotechnika i elektronika" WSiP, Warszawa 2000

Ø  Gonick L., Outwater A., „Ekologia w obrazkach”, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000;

Ø  http://www.eko.pb.bialystok.pl/srodowisko/300_3_18.htm

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika