Zapraszamy do projektu EkoAkademia 1 i 3 wieku
Opublikowano: 29-03-2011

 

 Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym projekcie edukacyjnym. Celem projektu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w grupie +50. Będzie on realizowany przy pomocy nauczycieli oraz dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Nauczyciele – EkoProfesorzy wyłonią grupę 15 uczniów oraz 15 osobową grupę +50. Pierwszym zadaniem dla członków EkoAkademii będzie przeprowadzenie inwentaryzacji ZSEiE zalegającego w piwnicach/strychach/domostwach grupy +50. Wyniki inwentaryzacji zostaną zamieszczone przez członków EkoAkademii na stronie projektu.

 http://www.akademia.oswiata.org.pl/


Następna >