Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21

najczesciej_ogladane
» Wyświetleń: 28213 / Prawo Ochrony Środowiska
Dział I Zakres obowiązywania ustawy Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględ... [więcej]

» Wyświetleń: 17198 / Konstytucja RP
Rozdział 1Art. 5„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i o... [więcej]

» Wyświetleń: 9721 / Deklaracja z Rio
Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój potocznie zwane Szczytem Ziemi odbyło się dniach 3-14 czerwca 1992 roku Rio de Janeiro. W... [więcej]

» Wyświetleń: 9583 / Prezentacja ,,Zrównoważony rozwój''
... [więcej]

» Wyświetleń: 6272 / Deklaracja z Johannesburga
W Johannesburgu w 2002 roku odbyła się konferencja ONZ - Szczyt Ziemi w sprawie zrównoważonego rozwoju. Była to największa konferencja w histori... [więcej]

» Wyświetleń: 6204 / Idea i zasady rozwoju zrównoważonego
Zadowalająca wszystkich definicja rozwoju zrównoważonego  jest przedmiotem sporów w gronie ekonomistów środowiska. W jednej z publikacji nalicz... [więcej]

» Wyświetleń: 5909 / Strategie działań proekologicznych
Hasło "rozwój zrównoważony" wywołuje bardzo zróżnicowane reakcje. Od kompletnego niezrozumienia i całkowitej na nie obojętności, p... [więcej]

1. XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów ZjednoczonychNa sesji zwrócono uwagę na to, że: "po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił... [więcej]

» Wyświetleń: 4845 / Agenda 21 (wersja angielska)
 Uchwalona podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest to zbiór zaleceń i wytycznych dotyczących działań, które powinny być podjęte dla zape... [więcej]

Zanim jeszcze pojawił się termin rozwój zrównoważony, jego ideę niezwykle poglądowo i skrótowo wyłożył Mahatma Gandhi. Zapytany o to, czy n... [więcej]

ostatnio_dodane
» Dodano: 18-02-2010 / Prezentacja ,,Zrównoważony rozwój''
... [więcej]

Jednym z podstawowych pojęć wykorzystywanych przez rozwijającą się obecnie ekonomię środowiska są efekty zewnętrzne ( ang. externalities). N... [więcej]

» Dodano: 28-01-2010 / Uwarunkowania
Za paradoks można uznać fakt, że kraje, które mają za sobą okres gospodarki planowej, charakteryzują, się bardziej zdewastowanym środowiskiem... [więcej]

Celem modernizacji ekologicznej jest uczynienie obecnie funkcjonujących proces6w produkcyjnych, a. także samych produktów bardziej przyjaznymi dla ... [więcej]

» Dodano: 28-01-2010 / Strategie działań proekologicznych
Hasło "rozwój zrównoważony" wywołuje bardzo zróżnicowane reakcje. Od kompletnego niezrozumienia i całkowitej na nie obojętności, p... [więcej]

Zanim jeszcze pojawił się termin rozwój zrównoważony, jego ideę niezwykle poglądowo i skrótowo wyłożył Mahatma Gandhi. Zapytany o to, czy n... [więcej]

» Dodano: 28-01-2010 / Idea i zasady rozwoju zrównoważonego
Zadowalająca wszystkich definicja rozwoju zrównoważonego  jest przedmiotem sporów w gronie ekonomistów środowiska. W jednej z publikacji nalicz... [więcej]

1. XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów ZjednoczonychNa sesji zwrócono uwagę na to, że: "po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił... [więcej]

» Dodano: 01-12-2009 / Deklaracja z Johannesburga
W Johannesburgu w 2002 roku odbyła się konferencja ONZ - Szczyt Ziemi w sprawie zrównoważonego rozwoju. Była to największa konferencja w histori... [więcej]

» Dodano: 01-12-2009 / Agenda 21 (wersja angielska)
 Uchwalona podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest to zbiór zaleceń i wytycznych dotyczących działań, które powinny być podjęte dla zape... [więcej]

Najnowsze tematy na forum
TematOdpowiedziWyświetleńOstatnia odpowiedź
Potrzebny jest szczegółowy regulamin?64772610-05-2010 11:05:29
Międzyszkolna Internetowa Platforma Ekologiczna113626727-04-2010 22:04:10
Copyright © 2009 PTH Technika